ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI - EDIȚIA A VI-A 2018

Detaliere

Activitatea  A1

a.       Titlul activităţii

Actualizare website proiect http://istorialacastel.apeic-corvinias.com/

și actualizarea paginilor de socializare

b.      Locul desfăşurării

Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Echipa de proiect alcătuită din reprezentanţi ai Asociației Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias

d.      Descrierea pe scurt a activității

Actualizarea site-ului cu informații referitoare la nouă ediție, care să cuprindă detalii cu privire la proiect, activități, parteneri, sponsori etc.

 

Activitatea  A2

a.       Titlul activităţii

Înscrierea participanților și distribuirea seturilor personalizate pentru participanții la proiect

b.      Locul desfăşurării

Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias, Castelul Corvinilor

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii și profesori înscrişi în proiect, reprezentanţi ai Asociației Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias

d.      Descrierea pe scurt a activității

Înscrierea participanților se face prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul proiectului.

Seturile personalizate pentru toți participanții sunt compuse din: tricou, ecuson, mapă, pix, calendar, bloc-notes și sunt distribuite în prima zi de desfășurare a proiectului.

 

Activitățile  A3, A9

a.       Titlul activităţii

Cercetare istorică şi elaborare broşură, pliant

b.      Locul desfăşurării

Castelul Corvinilor

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii și profesorii înscrişi în proiect

d.      Descrierea pe scurt a activității

Elevii vor participa la un tur al Castelului pentru documentare şi cercetare istorică şi pe baza informaţiilor colectate elaborează la alegere pliant/ broşură/afiş despre proiect. Materialele realizate vor fi distribuite gratuit vizitatorilor muzeului.

 

Activitatea  A4:

a.       Titlul activităţii

Concurs pe teme de istorie a Hunedoarei și pe tema Centenarului Marii Uniri de la 1918

b.      Locul desfăşurării

Sediul Centrului Școlar Corvinias/Castelul Corvinilor

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii înscrişi în proiect, reprezentanţi ai Asociației Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias și de la Castelul Corvinilor

d.      Descrierea pe scurt a activității

Concursul se va desfăşura conform regulamentului pentru concurs și va avea două secțiuni: una dedicată istoriei Hunedoarei, cu desfășurare directă și o secțiune dedicată Centenarului, cu desfășurare online.

Elevii  vor primi bibliografie specifică pentru pregătirea concursului cu cel puțin 15 zile înainte de desfășurare.

La concursul cu participare directă câștigă echipa cu cel mai mare punctaj, iar la concursul online, clasamentul se va face în funcție de punctajele obținute de elevi în urma parcurgerii probelor de concurs.

 

Activitate A5:

a.       Titlul activităţii

Atelier de desen, pictură, modelaj, fotografie şi film, pagină Internet

b.      Locul desfăşurării

Castelul Corvinilor Hunedoara, Pensiunea „Valea Cernei”, Centrul Școlar Corvinias

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii înscrişi în proiect, profesorii coordonatori, reprezentanţi ai muzeului (ghizi, custozi etc.), artişti de fotografie, producători de film

d.      Descrierea pe scurt a activității

Elevii vor participa la un tur al Castelului pentru realizarea de  fotografii și filmări. De asemenea, se va organiza atelierul de pictură, desen, modelaj etc. Toate materialele participă la un concurs în care se va aplica o fișă de analiză artistică și se va realiza un clasament. Materialele care vor fi expuse în expoziția temporară a proiectului.

 

Activitatea A6:

a.       Titlul activităţii

Tradiții populare și elemente de etnografie și folclor cu realizarea unei expoziții temporare și a unui film cu momente artistice

b.      Locul desfăşurării

Castelul Corvinilor Hunedoara, Pensiunea „Valea Cernei”

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii înscrişi în proiect, profesorii coordonatori, reprezentanţi ai muzeului (ghizi, custozi etc.)

d.      Descrierea pe scurt a activității

Elevii vor pregăti și vor prezenta câte un moment artistic care să ilustreze tradițiile populare din zona din care provin.

În atelierele practice, se vor prezenta obiecte etnografice și fotografii din zona din care provin  elevii  într-o expoziție temporară.

După prezentarea momentelor artistice se va alege prin votul tuturor participanților cel mai frumos moment artistic care va fi premiat.

 

Activitate A7:

a.       Titlul activităţii

Activități de socializare desfășurate în aer liber cu vizionarea momentelor artistice pregătite de participanți

b.      Locul desfăşurării

Pensiunea „Valea Cernei”

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii înscrişi în proiect, profesorii coordonatori

d.      Descrierea pe scurt a activității

Foc de tabără, jocuri de tabără

Prezentarea momente artistice folclorice pregătite de participanți

Realizare de fotografii și filme

Cu toate momentele artistice pregătite se va realiza un film, care se va populariza pe website-ul proiectului și pe Youtube.

 

Activitatea  A8

a.       Titlul activităţii

Premierea participanților și decernarea premiilor și diplomelor

b.      Locul desfăşurării

Castelul Corvinilor

c.       Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

Elevii înscrişi în proiect, reprezentanţi ai Asociației Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias

d.      Descrierea pe scurt a activității

Se acordă premii și diplome elevilor participanți la concursurile desfășurate

Se acordă diplome pentru momentele artistice prezentate și premiu pentru momentul artistic  declarat câștigător.

 

Modalităţi de desfăşurare a activităţilorÎn funcţie de activităţile prevăzute în proiect sunt precizate următoarele repere care sunt avute în vedere la organizarea activităţilor proiectului.

 

Activitate

Modalităţi de desfăşurare

Concurs pe teme de istorie a Hunedoarei și pe tema Centenarului Marii Uniri de la 1918

·         Concursul se va desfăşura conform regulamentului pentru concurs și va avea două secțiuni: una dedicată istoriei Hunedoarei, cu desfășurare directă și o secțiune dedicată Centenarului, cu desfășurare online.

·         Elevii primesc bibliografie pentru pregătirea concursului înainte de desfășurarea școlii de vară.

·         Participarea directă la concurs se face cu organizarea elevilor în grupe/echipe care se trag la sorți și cu un juriu format din profesori de istorie, reprezentanți de la Castelul Corvinilor și organizatori.

·         Elevii răspund la întrebări și se realizează un punctaj pe grupe/echipe.

·         Concursul online se desfășoară în laboratorul de informatică al Centrului Școlar Corvinias, al asociației coordonatoare a proiectului, pe platforma de e-learning dedicată.

Atelier de desen, pictură, modelaj, fotografie şi film, pagină internet – concurs de creație

·         Realizarea materialelor se va face în cadrul şcolii de vară, în spațiile stabilite de organizatori.

·         Elevii au posibilitatea de a utiliza orice soft de editare a prezentărilor, filmelor şi a panoramelor pentru tur virtual, cu respectarea prevederilor legale cu privire la licenţierea softului.

·         Documentarea pentru prezentări se va face utilizând: cărţi, Internet, discuţii cu cadrele didactice coordonatoare, discuţii cu personalul muzeului, alte surse.

·         Desfășurarea concursului de creație cu materialele realizate de elevi

Tradiții populare și elemente de etnografie și folclor cu realizarea unei expoziții temporare și a unor filme cu momente artistice și cu activitățile desfășurate la școala de vară

·         Prezentarea specificului etnografic al zonei de proveniență a participanților: costume populare, tradiții și obiceiuri din Țara Pădurenilor și din zonele din care provin participanții

·         Pregătirea unui moment artistic specific zonei din care provin participanții.

·         Prezentarea unui preparat alimentar tradițional specific zonei de proveniență a participanților

·         Prezentarea de fotografii și obiecte specifice zonei de proveniență a participanților

·         Premierea celui mai frumos moment artistic pregătit de participanți

·         Cu momentele artistice pregătite, precum și cu activitățile desfășurate la școala de vară se vor realiza filme care se vor populariza pe site-ul proiectului și pe Youtube.

Activități în aer liber și socializare

·         Pensiunea „Valea Cernei” și împrejurimile Hunedoarei

·         La activităţi vor participa elevi, profesori şi reprezentanţi ai partenerilor din proiect.